top of page

Pracuję z dziećmi od ponad 25 lat. Jestem nauczycielem dyplomowanym, logopedą, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą terapii miofunkcjonalnej, pedagogicznej i terapeutą ręki. Założyłam i prowadzę Gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju „IMPULS”.
 
Moje doświadczenia rozpoczęłam, gdy uzyskałam tytuł mgr na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia wybrałam z pasji do dzieci, chęci uczenia i pomagania innym. Pracując, zauważałam wiele problemów rozwojowych u dzieci, co jeszcze bardziej wzmocniło moje zainteresowania terapią zaburzeń mowy, komunikacji, koncentracji uwagi, zaburzeń psychoruchowych, integracji sensorycznej i kłopotami w nauce.

Chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności realizowałam kończąc studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach), integracji sensorycznej w Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku.

Zdobyłam uprawnienia do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej wg A. Kittel we Wrocławiu, terapii pedagogicznej -WOM w Bielsku-Białej i terapii ręki Procentrum w Katowicach. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach związanych z prowadzeniem skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Wszystkie w/w wymienione kwalifikacje uzyskałam na certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez autorytety w swoich dziedzinach.

W swojej pracy wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności do prowadzeniu terapii małych dzieci, przedszkolnych i szkolnych, z zaburzeniami komunikacji, mowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją/alalią i innymi wadami wymowy o podłożu neurologicznym, wyrównywaniem deficytów związanych z zaburzeniami integracji sensorycznej, niewłaściwym przetwarzaniem bodźców sensorycznych, problemami w uczeniu, problemami z koncentracją uwagi.

Wieloletnie doświadczenie w pracy pozwala mi spojrzeć na dziecko całościowo, rozpoznając jego zaburzone obszary, łącząc wiele metod, by skutecznie dopasować proces terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności. Poszukuję nowych metod, informacji, badań, wymieniam doświadczenia w celu jak najlepszego doboru terapii dla moich pacjentów.

bottom of page